پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

فهرست مطالب
مسکن و برنامه ریزی مسکن .
 تراکم شهری
گسترش شهری و مسئله تراکم شهری
مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها 
قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب 
طرح های توسعه شهری و مسئله تراکم:
تعریف تراکم
تراکم جمعیتی 
تراکم ساختمانی
تراکم ملی
تراکم منطقه کلانشهری
تراکم شهری
تراکم شهرک ها و شهرهای جدید
تراکم پروژه های مسکونی
تراکم جمعیتی  (population density)
تراکم کلی مسکونی total residential density)  )
تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density)
تراکم خالص مسکونی (Net residential density)
تراکم ساختمانی (floor area ratio)
تراکم جمعیتی  (population density)
ضریب اشغال = مساحت همکف / مساحت قطعه زمین
تراکم سکونتی یا تراکم در مسکن(housing density)
تراکم خانوار در مسکن = شمار خانوار / شمار مسکن
سرانه (per capita space)
مفاهیم مرتبط با تراکم
سطح زمین  (Land Area)
سطح اشغال ساختمان :(Building Area)
سطح زیر بناFloor Area): ) و ضریب سطح زیر بنا:(تراکم ساختمانی)
فضای باز
فضای باز مفید و ضریب فضای باز مفید
فضای پارکینگ ساکنان و ضریب پارکینگ ساکنان
فضای پارکینگ کل
رویکرد های اساسی در تعیین تراکم شهری
رویکرد سرمشقی
تراکم متناظر الگوهای سرمشقی در طراحی شهری
تراکم متناظر گونه های ساختمانی واحدهای مسکونی
رویکرد برنامه ای
قیمت زمین، مسکن و تراکم
مزیت های تعیین تراکم منطقی شهر
روشها و مدلهای مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن
مدل پیش بینی تقاضای مسکن
مدل پیش بینی عرضه مسکن
روش استفاده از روش چند بخشی
اهداف برنامه ریزی مسکن و لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن
هدفهای دارای اولویت اول 
هدفهای دارای اولویت دوم 
هدفهای دارای اولویت سوم 
هدفهای کلی برنامه ریزی برای توسه بافتهای مسکونی
نیازهای واحدهای مسکونی
اقدامات دولتها برای افزایش میزان پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری در بخش مسکن 
روش های پیش بینی زمین بر ای فعالیت های خانه سازی
روش استفاده از گروه نما
روش استفاده از سرانه مسكوني و تراكم خالص
روش برآورد مساحت واحدهاي مسكوني مورد نياز خانوارها از ديدگاه فرهنگي
عوامل مؤثر بر قيمت زمين‌هاي مسكوني شهري
بيان رياضي اين روابط
قيمت زمين و مسكن و تراكم
اقتصاد مسکن
اقتصاد کلان و مسکن
اقتصاد خرد و مسکن
بررسی روند قیمت مسکن و هزینه خانوار
گونه های مسکن
مسکن مستقل ویلایی
خانه های نیمه مستقل
خانه های آپارتمانی
مجتمع های مسکونی:
ویژگی های مسکن
اقتصاد مسکن
ویژگی های مسکن
عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن
عرضه
عوامل موثر بر تقاضای مسکن
مشخصاتی که در تحلیل تقاضای مسکن در نظر گرفته می شود
تقاضا
شناخت گروه های هدف
اقتصاد زمین
عوامل موثر بر قیمت زمین های مسکونی شهری
کارایی در بازار زمین
برنامه ریزی مسکن
اهداف و اقدامات برنامه ریزی  مسکن
اهداف مورد نظر در برنامه ریزی مسکن
تعریف برنامه ریزی مسکن
مراحل و روش های برنامه ریزی
1-گردآوری و تهیه اطلاعات مورد نیاز
روش متداول برنامه ریزی مسکن
اطلاعات و آمار مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه ریزی مسکن
سیاست های تامین مسکن در ایران
سیاست های تامین مسکن در مناطق شهری
برنامه ریزی پروژه های تامین مسکن 
روش های تکمیلی سیاست های تامین مسکن 
روش بازسازی (مرمت و بهسازی )واحد مسکونی قدیمی و فرسوده 
مزایای بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی که قابل نگهداریند 
نحوه ایجاد بازار سرمایه برای مسکن 
روش های تجهیز منابع مالی و اعتباری بلند مدت 
شرکت های پس انداز و وام مسکن 
طرح پس انداز های اجباری و تجهیز منابع خاص 
بناهای مسکونی
جدول سال احداث بناهای مسکونی
جدول واحدهای مسکونی 
جدول مساحت فضاهای مسکونی 
چشم انداز آینده وضع مسکن 
اثر در آمد وتوزیع آن در تقاضای مسکن
توان خرید واحداث مسکن : بستگی به عوامل زیردارد

 


خرید آنلاین