پاورپوینت مرمت سرای حاج محمد همدانی در کرمانشاه - 24 اسلاید

پاورپوینت مرمت سرای حاج محمد همدانی در کرمانشاه - 24 اسلاید

پاورپوینت مرمت سرای حاج محمد همدانی در کرمانشاه - 24 اسلاید

پاورپوینت مرمت سرای حاج محمد همدانی در کرمانشاه - 24 اسلاید

فهرست مطالب
موقعیت طبیعی
موقعیت فعلی
تاریخچه بنا
اطلاعات کلی
مشخصات بنا
عوامل تزئین شده و نوع آنها
تصاویربنا
نقشه ها
 
 
تاریخچه بنا:
 
 
بنا قاجاری است. کتیبه ای سنگی در سردر ورودی آن تاریخ محرم 1330 را 
نشان می دهد، معلوم نیست تاریخ فوق مربوط به احداث بناست یا صرفاً تاریخ 
کاشی کاری های سردر را نشان می دهدکه احتمالاً در ادوار بعدی انجام پذیرفته 
است بانی آن حاجی علی محمد همدانی می باشد بعدها با تغییر مالکیت به نام های 
دیگری نظیر سرای توکل و یا سرای قادری نیز نامیده شده است. 
این سرای در زمان آبادی در رابطه با تاریکه بازار فیض آباد و گذر جلو خان 
کارکردهای تجاری داشته است. در طول  زمان کاربری های متفاوتی را نیز 
عهده دار بوده است. 
زمانی این بنا تحت اشغال سربازان روسی بوده و به عنوان سربازخانه مورد 
استفاده قرار می گرفته است. مدتی هم مکتب خانه ای در آن دایر بوده است. در
 دوره های اخیر مکرراً به عنوان انبار و محل توزیع روغن کرمانشاهی مورد 
استفاده قرا گرفته است. زمانی نیز محل پخت و تولید سقز بود ه است.
 
و.....


خرید آنلاین