پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

بخشی از مطلب
 
انواع بام سبز و روش های اجرای آن
 
 
انواع بام سبز:
1- سیستم گسترده ( extensive  )
2- سیستم متمرکز ( intensive )
3- سیستم مدولار یا جعبه گیاه (planter box )
4- سیستم ترکیبی (synthesic)
سیستم گسترده:
1-برای سیستم گسترده از واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می شود.
2- این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود.
3- این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد.
4- معمولاً این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می شود.
5- به طور اخص ، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند. این نوع بام مثل چمنهای نروژی ، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می شود.
 
6- در این سیستم معمولاً گیاهان به عمق 40 تا 100 میلیمتر استفاده می‌شوند.
7- حدود بار نهایی بام تقریباً بین 50 تا 100 کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می باشند.
8- در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 10 تا 20 درصد شیب توصیه می شود. در شیب حداکثر 30 درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.
9-محیط کشت سطحی و کم عمق دارد و معمولا قسمتی از بام و قسمتی ازساختار ساختمان سبز می باشد.
10-یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس عموم بوده و مورد استفاده کارکردی خاصی نیست.
جزییات اجرایی سیستم گسترده:
نمونه ای از یک بام گسترده:
سیستم متمرکز:
1- برای سیستم متمرکز از واژه Roof Garden یا باغ بام استفاده می‌شود. 
2- این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می شود.
3- این نوع بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان می باشد و مشابه یک پارک طراحی می شود.
4- برخی از بام های سبز دارای درختان بزرگ و آب نماهایی می باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد. 
5-بام های سیستم متمرکز نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن های معمولی می باشند.
جزییات اجرایی سیستم متمرکز:
نمونه از یک بام متمرکز:
مقایسه سیستم متمرکز و گسترده:
سیستم مدولار یا جعبه گیاه:
1-در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می پوشاند ، نگهداری می شود. 
2-در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز می باشد. در سیستم مدولار این محیط ناپیوسته است.
جزییات اجرایی سیستم جعبه گیاه:
نمونه ای از یک جعبه گیاه:
سیستم ترکیبی:
این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است.در عین حال سبز شدن در داخل پانل های گسترده سبک وزنی صورت می گیرد.
اجزای باغ بام:
دسته بندي اجزاي اجرايي باغ بام ها بسيار متنوع و وسيع است. اين موضوع به اين دليل است كه هر موسسه يا شركت بازرگاني با توجه به رويكرد خودش با اين مسئله يك سري پيشنهاد ارائه مي كند. (رقابت در بازار، مهمترين دليل پيچيده شدن اين جزئيات است.)


خرید آنلاین