پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
پلان كاروانسراي دروازه گچ
شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران
كاروانسرا در سواحل جنوبي درياي خزر
پلان كاروانسراي امامزاده هاشم
پلان كاروانسراي لات از نوع چهار ايواني
كاروانسرا ها در كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان
پلان و مقطع كاروانسراي يونگي در نزديكي بندرعباس
پلان و مقطع كاروانسراي موخ احمد
 كاروانسرا در نواحي كوهستاني و مرتفع
فراهم نمودن شرايط آسايش در اين منطقه
پلان كاروانسراي امامزاده هاشم در جاده آبعلي
برش و پلان كاروانسراي گامبوش در جاده آمل
پلان كاروانسراي شبلي در جاده تبريز
كاروانسرا در دشت هاي فلات
پلان چهار ايواني كاروانسراي باغ شيخ
نماي ورودي كاروانسراي باغ شيخ
پلان كاروانسراي شرف در جاده سرخس
پلان كاروانسراي مهيار.
پلان كاروانسرا و مدرسه مادرشاه.
نماي ورودي و حياط مركزي چاپارخانه ميبد
چاپارخانه

 


خرید آنلاین