پاورپوینت هنرستان جلیل نصیرزاده - 25 اسلاید

پاورپوینت هنرستان جلیل نصیرزاده - 25 اسلاید

 پاورپوینت هنرستان جلیل نصیرزاده - 25 اسلاید

پاورپوینت هنرستان جلیل نصیرزاده

 

هنرستان جليل نصير زاده,نقشه هوایی شهر مشهد ,موقعیت جغرافیایی شهرمشهد ,معرفی وتاریخچه بنا ,سال تاسیس ,مقطع ,مساحت عرصه ,مساحت اعیان ,تعداد طبقات ,نوع مالکیت عرصه ,نوع مالکیت اعیان ,موقعیت هوایی بنا ,دسترسی ها ,همجواری ها ,پلان ها ,پلان همکف,پلان ها ,پلان طبقه اول,نماها ,نمای شمالی,نمای جنوبی,برش ها ,تحلیل بنا ,سیرکولاسیون,تعادل وتقارن,جزء و کل,نورطبیعی,تهویه,موقعیت خورشید,سیرکولاسیون ,طبقه همکف,سیرکولاسیون ,طبقه اول,تعادل وتقارن ,جزء و کل ,نورطبیعی ,تهویه ,نور و تهویه ,طرحهای تعمیری ,جلوگیری از رطوبت
 
هنرستان جليل نصير زاده
نقشه هوایی شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهرمشهد
معرفی وتاریخچه بنا
سال تاسیس
مقطع
مساحت عرصه
مساحت اعیان
تعداد طبقات
نوع مالکیت عرصه
نوع مالکیت اعیان
موقعیت هوایی بنا
دسترسی ها
همجواری ها
پلان ها
پلان همکف
پلان ها
پلان طبقه اول
نماها
نمای شمالی
نمای جنوبی
برش ها
تحلیل بنا
سیرکولاسیون
تعادل وتقارن
جزء و کل
نورطبیعی
تهویه
موقعیت خورشید
سیرکولاسیون
طبقه همکف
سیرکولاسیون
طبقه اول
تعادل وتقارن
جزء و کل
نورطبیعی
تهویه
نور و تهویه
طرحهای تعمیری
جلوگیری از رطوبت

 


خرید آنلاین