پاورپوینت بررسی ضوابط طراحی , استخرها - 109 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط طراحی , استخرها - 109 اسلاید

پاورپوینت بررسی  ضوابط طراحی , استخرها - 109 اسلاید

فهرست مطالب

مقدمه
    انواع استخر
    طراحی کاسه استخر
    نازک کاري داخل استخر
    سيستم هاي سرريزآب كاسه استخر
    حاشيه) محوطه( استخر
    مجراي تخليه آب
    لبه استخر
    لبه استراحت پا
    تجهيزات و لوازم دور استخر
    نشانه گذاري استخر
    درها و پنجر هها در سالن هاي شنا
    سقف و ديوارهاي سالن هاي شنا
    سكوهاي شروع
    نردبان ها و پلكان هاي استخر
    صفحه هاي برگشت
    فضاهاي جنبي مورد نياز
    شرايط دوش ها
    مکان و طراحی رختکن
    حصار كشي
    جانمايي و ارتباط فضايي سالن ها
    جايگاه تماشاچيان
    نور و روشنایی استخر
    اكوستيك
    گردش آب در استخر
    تنظيم ميزانpH
    تهويه استخر
    سيستم تاسيسات برقي سالن هاي شنا
        سیسیتم‌های بر قی
        ضوابط طراحي و اجراي تاسيسات برقي استخرهاي شنا
        انتخاب و نصب تجهيزات برقي
        سيستم سيم كشي
        وسايل كليدي و لوازم مربوط
        آمپرحفاظت در برابر برق گرفتگي
    طراحي ظرفيت شناگر
    استخر مخصوص معلولان
        عمق آب
        وردی استخر
        پله‌ها و نرده ها
        ویلچرها
    بررسی نمونه موردی: مجهزترين ورزشگاه ابي جهان- استاديوم مکعب آبي پکن
    منابع


خرید آنلاین