پاورپوینت بررسی معماری حمام سلطان امیر احمد کاشان - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمام سلطان امیر احمد کاشان - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمام سلطان امیر احمد کاشان - 35 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه ي حمام در متون و فرهنگ اسلامي
كاشان و حمام هاي تاريخي
زيبا ترين حمام هاي ايران از نظر معماري و تزئينات
دو حمام كوچك و بزرگ 
بخش هاي مختلف حمام
تعاریف بعضی فضا های حمام
جلوخان : 
خزينه :
ساروج : 
تنبوشه : 
سربينه : 
گربه رو : 
گلجام : 
تون : 
هشتي :
سربينه
نورپردازي منظم بينه 
گرم خانه
ازاره و ديوار گرم خانه 
نوع معماري
بخشي از فضاهاي حمام 
سابقه مرمت و بازسازي
نمونه هایی از تزئینات داخلی حمام
مجموعه ریزه کاری های سقف
نمونه عکس هایی از حمام سلطان امیر احمد کاشان
سه بعدی حمام سلطان امیر احمد کاشان
سقف حمام سلطان امیر احمد کاشان
دستگاه ورودی حمام 
پلان حمام سلطان امیر احمد کاشان
برش طولی سلطان امیر احمد کاشان
برش عرضی سلطان امیر احمد کاشان
منابع


خرید آنلاین