پاورپوینت بررسی انواع قوس ها - 29 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع قوس ها - 29 اسلاید

 پاورپوینت بررسی انواع قوس ها - 29 اسلاید

 پاورپوینت بررسی انواع قوس ها - 29 اسلاید  

فهرست مطالب
قوس ها به دو دسته کلی قائم و افقی تقسیم می شوند
شعاع قوس
 طول پیچ و زاویه مرکزی
انواع قوس های افقی
قوسهای دایره ای
قوس های مرکب
قوس های معکوس
قوس معکوس بین دو مماس موازی
 طراحی گردنه ها با پیچ های معکوس(سرپانتین)
قوس های سهمی
عواملی که در طول قوس موثرند
قوس های کلوتوئیدی
انواع کلوتوئید 


خرید آنلاین